Stratejik Prensipler

• Muratoğlu Krom A.Ş. olarak verimliliği maksimum düzeye çıkarmak, sıfır hataya yaklaşmak, %100 müşteri memnuniyetini sağlamak ve şirket içi tam katılımın sağlandığı bir yönetim anlayışı takip etmekteyiz.

• En uygun fiyatla A kalite ürün ve hizmet sunmak

• Etkin ve sürekli iletişim

• Müşterinin bilgi edinme hakkına saygı

• Krom sektöründe verimlilik çıtasını daima yüksek tutmak

• Teknolojik yenilikleri takip etmek ve daha kaliteli krom temin etmek

• Çevreye duyarlı olmak ve ekolojik dengeyi bozmamak.